In het boek 'Als ik er niet meer ben' geeft Manu Keirse waardevolle informatie over hoe je de laatste fase van je leven in kunt vullen.

 

Manu Keirse
Manu Keirse is een Belgische arts en rouwdeskundige die vele boeken over deze onderwerpen heeft geschreven. Hij zegt dat een goede aanpak van de laatste fase van je leven, je kan toelaten op een mooie manier afscheid te nemen. Als je tijdig nadenkt over je levenseinde, kan dit je helpen om je leven zo kwaliteitsvol mogelijk te leven. Dit kan je ook een bevrijdend gevoel geven. Je kunt je energie meer richten op wat je nog met de rest van je leven wilt doen. Als medisch handelen leidt tot minder kwaliteit van leven, wil je dan dagen toevoegen aan je leven, of leven toevoegen aan je dagen? Je bepaalt zélf je medische zorg... Praat met je naasten over wat je belangrijk vindt.

 

Het einde voorbij
Met de dood eindigt het leven, maar nooit de relatie die je met iemand hebt. Sterven  is voortleven in het hart van de mensen die je dierbaar zijn. De laatste periode van je leven kan een geschenk zijn voor iedereen die je dierbaar is. Vooral voor ouders van (jonge) kinderen kan de manier van afscheid nemen kinderen vertrouwen geven voor de rest van hun leven. Niemand wil vergeten worden: herinneringen groeien uit relaties. Hieronder staan ideeën die kunnen helpen:

 • Help jezelf en anderen om herinneringen op te halen. Stel een album samen met foto's en schrijf op wat erop staat. Je leeft terwijl je herinneringen ophaalt.
 • Schrijf een afscheidsbrief voor je kinderen, ook al zijn ze nog te jong om te lezen. Later, bij de belangrijke gebeurtenissen in hun leven, zal dit voor hen van grote waarde zijn. 
 • Bespreek je laatste wensen met de mensen die je dierbaar zijn.
 • Vertel je kinderen over wat je hebt geleerd van tegenslagen en de belangrijke verhalen van je leven.
 • Schrijf een reeks kaartjes met een leuke zin en laat iemand deze na je overlijden wekelijks op de post doen.
 • Schrijf naar je partner en kinderen: herinneringen, gedachten over de toekomst, je liefde voor hen.
 • Spreek af hoe na jouw overlijden belangrijke gebruiken in ere worden gehouden.
 • Stel je de vraag: is gezegd wat gezegd moest worden? Is alles gedaan wat gedaan moest worden?

 

Praktische zaken
Leg een map aan met alle praktische zaken die geregeld moeten worden:

 • Je wilsverklaring (als je deze hebt opgesteld)
 • Testament
 • Adressenlijst
 • Bankzaken
 • Lidmaatschappen en abonnementen
 • Social media

 

(Jonge) kinderen betrekken

 • Luister naar wat kinderen te zeggen hebben: zij weten heel goed wat zij nodig hebben. Luister niet alleen naar wat zij zeggen, maar ook naar wat zij niét zeggen, naar wat je ziet in hun ogen, gedrag, spel en tekeningen.
 • Geef hen correcte informatie. Wuif hun vragen niet weg, maar nodig hen steeds opnieuw uit deze te stellen. 
 • Geef de kinderen warmte en genegenheid.
 • Bewaar samen herinneringen uit deze periode: deze kunnen een bron van kracht zijn voor de toekomst.