Privacy Statement HerinnerBaar – Iris Jansen, mei 2018

HerinnerBaar - Iris Jansen, gevestigd in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.herinnerbaar.nl, iris@herinnerbaar.nl, +31 6 45 11 40 60.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HerinnerBaar - Iris Jansen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum en plaats

- Overlijdensdatum en -plaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HerinnerBaar - Iris Jansen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- foto’s tbv powerpoint presentaties bij een afscheid.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HerinnerBaar - Iris Jansen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- gerechtvaardigd belang (het regelen van een uitvaart/afscheidsdienst).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HerinnerBaar - Iris Jansen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HerinnerBaar - Iris Jansen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-          De algemene persoonsgegevens zoals, NAW en de inhoud van de afscheidsdienst worden bewaard, om in geval van een nieuw overlijden in de familie van de nabestaanden hiernaar terug te kunnen kijken.

-          De bijzondere persoonsgegevens, zijnde foto’s/powerpoint worden na betaling van de factuur verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HerinnerBaar - Iris Jansen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze bedrijven zijn onder meer: de gemeente (aangifte van overlijden), drukker, crematoria en begraafplaatsen, vervoerder, verzorging.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HerinnerBaar - Iris Jansen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met JouwWeb geldt een verwerkersovereenkomst: https://www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden#verwerkersovereenkomst

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HerinnerBaar - Iris Jansen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Iris@herinnerbaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HerinnerBaar - Iris Jansen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HerinnerBaar - Iris Jansen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Iris@herinnerbaar.nl